Planteavlsdag 2019 (1)


Kom til planteavlsdag i Hovborg tirsdag 10. december 2019.

Mødet afholdes tirsdag d. 10. december på Hovborg kro kl. 10.00 til 15.30.

Program

Kl. 10.00            Kaffe og velkomst

Kl. 10.15            Optimering af planteværn i korn. Vækstregulering. Nye svampemidler. Additiver. Kend dit vand. Nutid og fremtid for Glyphosat. v. Søren Overgaard Schnipper, BJ-Agro

 

Kl. 10.50            Optimeret dyrkning af vårbyg mm. Vårbygdyrkning i Irland. Betydning af fosfor- og kalitildeling. mm.

  1. Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro

Kl. 11.10            Pause

Kl. 11.15            Optimering af majsdyrkning på baggrund af erfaringer og forsøg fra 2018 og 2019.

  1. Bjarne Steiner, BJ-Agro

Kl. 11.40            Optimering af efterafgrøder. Implementering af næste fase af målrettede efterafgrøder får betydning for markplanen, men hvordan generer det mindst? v. Ole Munk Truelsen, BJ-Agro

12.05                  Frokost

Kl. 13.00            Fremtidens kornsorter, krav og kvalitet. Hvad sker der i forædlingen, hvad efterspørger opkøber og forbruger. Dyrkningstips til rug mm. v. Morten Haastrup, KWS

 

Kl. 13.40            Skal man tegne forsikring mod afgrødetab. Landbrugsforsikringer fremadrettet. v. Forsikringsmægler Flemming Post, Dansø   

 

Kl. 14.00            Afgrødemarked 2020 og risikoafdækning. v. Niels Peter Olesen, BJ- Agro

Kl. 14.25            Kaffe

Kl. 14.45            Præcisionsjordbrug i praksis. Styring af planteavl i stordrift. Hvordan 1 mand styrer driften på 16.000ha. v. Henrik Laursen. Driftsleder på Ukrainsk storfarm

Ca. 15.30           Afslutning

Alle interesserede er velkomne. Medlemmer af BJ-Agro gruppen deltager gratis. Pris for ikke medlemmer 500 kr. + moms.

Tilmelding til kontoret (Charlotte) senest torsdag d. 5. december på tlf. 24455916 eller e-mail: cpp@bj-agro.dk