Video: Strategi for udvikling af landbrugsvirksomheden

HVORFOR ER DET EGENTLIG VIGTIGT AT ARBEJDE MED STRATEGI I LANDBRUGET? OG HVAD BØR MAN HAVE MED I DE STRATEGISKE OVERVEJELSER? DET VAR NOGLE AF DE SPØRGSMÅL, JIMMY ESKEROD FRA ESKEROD OG SKOVBØLL BESVAREDE I SIT OPLÆG TIL BJ-AGROS PLANTEAVLSDAG I HOVBORG.