Indlæg fra planteavlsdagen 2020


INDLÆG FRA PLANTEAVLSDAGEN 2020

 

Program

Kl. 10.00            Velkomst

Kl. 10.05           

Mikronæringsstoffer og deres betydning i planten. Planternes hjælp til selvhjælp. Mikronæringsstoffer øger planternes  modstandsdygtighed og robusthed. v. Søren Overgaard Schnipper, BJ-Agro

Kl. 10.30           

Målrettet regulering 2021. Sprøjtejournal mm. Flere efterafgrøder i 2021. Alternative løsninger. Sprøjtejournal og kontrol. Nye krav: IPM skema. v. Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro    

Kl. 10.55            Pause

Kl. 11.00           

Strategi for udviklingen af virksomheden. Se på dit landbrug som en virksomhed, der skal udvikles og strømlines til at opfylde fremtidens krav. v. Jimmy Eskerod, Eskerod & Skovbøll

Kl. 11.40           

Markedsudvikling. Hvordan forventes kornmarkedet at udvikle sig? Hvad sker der indenfor markedet for landbrugsafgrøder v. Niels Peter Olesen, BJ-Agro

Kl. 12.00            Frokost

Kl. 13.00           

Tilsætning af additiver og sprøjteteknik. Hvordan kan vi reducere forbruget af Roundup uden at få dårligere effekt? Additivers indflydelse på effekten af aktivstoffet. Mikronæringsstoffers påvirkning af ukrudtsmidlernes effekt. v. Ole Munk Truelsen, BJ-Agro

Kl. 13.30           

Optimal virkning af organiske gødninger. Udnyttelseskravene til de fleste husdyrgødninger hæves 5%. Hvor godt udnyttes husdyrgødning ved forskellige udbringningsteknikker. Hvordan øger vi bedst udnyttelsen i praksis. v. Casper Kjær Jensen, DM&E Agro     

Kl. 14.00           

Dansk produceret protein. Hvilket potentiale er der i græsprotein? Kan det også være interessant for konventionelle landbrug? Restprodukter til biogas v. Steen Bitch, Administrerende direktør, Vestjyllands Andel

Kl. 14.30            Kaffe

Kl. 14.45           

Bliver fremtidens landbrug styret af kunstig intelligens? Fremtidens rådgiver er digital, og de dygtigste landmænd er dem, der er bedst til at arbejde med digitale dyrkningsstrategier. V. Christina Yding Hahn Elgaard, Direktør i Farmbrella Aps. 

Ca. 15.30           Afslutning