Optigen

OPTIGEN


Hvorfor skal du anvende Optigen?

Optigen er en koncentreret langsomt frigivende NPN kilde til drøvtyggere. Optigen giver en konstant forsyning af kvælstof til vommen, hvilket er essentielt for optimal vækst og aktivitet af vombakterierne.  Optigens koncentrerede kvælstofniveau gør det muligt at erstatte de traditionelle vegatabilske protein-kilder og derved gøre plads til optagelse af andet hjemmeavlet foder eller energikilder, der er billigere og mindre vombelastende.

Kontakt Bjarne Steiner hvis du vil vide mere om Optigen