Hjælp majsen efter en hård opstart

MAJSEN HAR HAFT EN FORFÆRDELIG START PÅ SÆSON 2021. HER FÅR DU GODE RÅD TIL, HVAD DU KAN GØRE FOR AT HJÆLPE MAJSEN GODT PÅ VEJ.

De første fik sået i kold men bekvem jord sidst i april, hvorefter majsen har været op mod en måned om at spire frem. Det er længe for de små spirer at opholde sig i jorden, og især hvor der er mange planterester med majs efter majs, bliver en del af de spæde majskim ødelagt eller svækket af fusarium og andre jordbårne skadegørere. Og de majs der så ER kommet op, er alle svage og gulfarvede, medens de venter på, at varmen skal hjælpe dem i gang.

Så er der mange majs, som trods alt er blevet sået ind imellem de mange regnbyger i maj måned – her har såbeddet ofte været rigeligt svingende, og mange arealer har områdevis stået under vand efter såning – og nogle frø er helt sikkert gået til i den våde jord.

Og som om vandet ikke var nok, så har både fugle og stangelben også villet have deres ”told” af planterne, så en del marker nu skal sås om.

Endelig er der de mange, som ikke turde begynde såning i april, og jorden efterfølgende har været ufarbar – her vil rigtigt meget blive sået i starten af juni – men til gengæld under rimelige forhold, så her vil majsen hurtigt komme af jorden.

Hvad gør vi?

I tidligt sået majs som står og skranter, er der med stor sandsynlighed forsvundet gødning. Næringsstoffer som N, S, Mg, K og B er alle letudvaskelige, så på sandjord vil de højst sandsynlig komme til at mangle, med mindre hovedparten af næringen er i form af dybstrøelse/gammel græsmark mv. Så hvis der er plads i kvoten vil en tidlig eftergødskning med ekstra 100 kg N27/4 give lidt hjælp til der for alvor kommer gang i jordens mineralisering.  Det hjælper på N og delvist S. Er der ikke for god plads i kvoten, er Flex N18 med ca. 1/3 mængde N (50 kg/ha = 9 kg N), et oplagt alternativ – og mange steder bliver det måske relevant at gøre begge dele – så kan Flex N18 trækkes til hen i juli, hvor behovet lidt tydeligere kan vurderes.

Hvis der allerede er planlagt Kali49, køres dette ud nu, og evt. med +10-15% på let sand. Alternativt hvis der ikke var beregnet andet K, fordi det ville være dækket i gylle, så vil 100-150 kg Patentkali være en stærk erstatning, da den både dækker K, Mg og S. Generelt bør der være mere fokus på Mg i år, og på jorde med lav Mg-tal, som ikke får andet Mg, vil f.eks. 75-100 kg Kieserit kunne dække både Mg og S godt af. Endelig har vi Bor, som mange steder også vil være udvasket – også selvom startgødningen indeholdte Bor. Her er det oplagt at udsprøjte enten B alene eller i en mikroblanding, som f.eks. Flex Mikro Majs – som kan evt. blandes med 2. ukrudtsbekæmpelse i majsen, når planterne har 3-4 blade.

På bedre jorde hvor udvaskning ikke er så stort et tema, er der til gengæld sket tab af N og S i form af fordampning, når jorden er totalt vandmættet i længere tid ad gangen. Her er en gang NS gødning som 27/4 også relevant.

Endelig har vi fosfor, zink, kobber mv. i de tidligt såede majs. Fosfor er uanset startgødning, blevet bundet hårdt til jorden nu, og der varer noget tid inden jordens mikroorganismer frigiver noget, så her vil rigtigt mange majs for alvor mangle P i de næste par uger. Som det også fremgår af sidste års Seges forsøg, så giver Flex Bladfosfor et rigtigt godt resultat i majs (+6% ifht. kun startgødning). Der tilføres omkring 2x10 L pr. ha (12 kg) sammen med ukrudtssprøjtningerne – evt. lidt laver dosis i 1. sprøjtning, hvis majsplanterne er helt små med kun 1-1½ gule blade.

Mn, Zn og Cu er også ekstra vigtige at tilføre i år, hvor kulden længe har hindret frigivelse fra mikroorganismer, og den forsinkede majs har ganske enkelt ikke tid til at blive yderligere forsinket – foruden ved at mangel på Zn og Cu øger bladenes stress- og svidningsfølsomhed. Så i 1. sprøjtning medbringes Mangansulfat – f.eks. 0,5 L Flex Mikro Mn og i 2. sprøjtning igen 1,5 L Mangan + 3-5 L Flex Mikro Majs.

Oveni div. næringsstofmangler, så vil 2021 uden tvivl blive et år, hvor brug af et vækststimuleringsmiddel som Grain-Set kommer til at gøre stor gavn. For de omkring 150 kr/ha for 0,5 liter, opnår man planter, som vokser væsentligt bedre, kommer hurtigere over stress, modnes betydeligt før og giver klart højere udbytter – med bedre kvalitet. Grain-Set kan medbringes i 2. ukrudtsbekæmpelse, eller køres som en ekstra behandling efter rensning, sammen med en ekstra mikro næringsbehandling. Og er det kolbe-/kernemajs eller bare meget sent sået majs, vil en dobbelt-behandling med 0,5 l/ha Grain-Set i 2. ukrudt og igen 0,5 l/ha med mikroer, 2-3 uger senere, give det bedste resultat, med 5-10% merudbytte og tidligere modning, end kun én behandling.

I sent sået majs – hvor gylle mv. ikke var kørt ud inden regnen – er udvaskning måske ikke den store joker, men især fosfor og de fleste mikronæringsstoffer, er stadig lige relevante, for her skal der om muligt endnu mere fokus på at holde fart i majsens vækst, ligesom 1-2 x 0,5 l/ha Grain-Set er helt oplagt.

Dvs. Følgende opskrift:

  1. ukrudt = 0,5 L Flex Mikro Mangan + 5-10 L Bladfosfor
  2. eftergødskninger inden majsen får for mange blade (NS, Kali og Mg)
  3. ukrudt = 1,5 L Flex Mikro Mangan + 10 L Bladfosfor + 3 L Flex Mikro Majs + 0,5 L Grain-Set
  4. 3. sprøjtning med 3 L Flex Mikro Majs + 0,5 L Grain-Set (+evt. 50 kg Flex N18)
  5. generel vurdering af ekstra N-behov i juli = evt. 50 kg N18