Ukrudt

UKRUDTSBEKÆMPELSE


Kemisk ukrudtsbekæmpelse
Kemisk ukrudtsbekæmpelse er den klart mest udbredte og billigste måde, at komme ukrudtet til livs på. Det største problem i kemisk ukrudtsbekæmpelse er, at der kun er få godkendte produkter til ukrudtsbekæmpelse i kartofler. Kemisk ukrudtsbekæmpelse baseres normalt på en todelt strategi. De midler der hovedsageligt anvendes er Roundup, Fenix, Novitron Dam, Reglone og Titus. Til tider indgår MCPA, Boxer og Command også i løsningerne

En anden mulighed er kombi-behandlinger, hvor den kemiske bekæmpelse følges op af en senhypning når toppen er 15-20 cm høj. Denne metode anvendes meget i Sava, hvor man både får en effektiv ukrudtsbekæmpelse, men endnu vigtigere, en mindskelse af grønfarvning på kartoflerne. Metoden kan også anvendes med god effekt i andre sorter med tendens til grønfarvning (feks. Saturna, Spunta mm). Den modsatte løsning, hvor kartoflerne hyppes ved fremspiring og der følges op med reduceret kemi 10-14 dage senere er især god i mere hurtigvoksende sorter.

Mekanisk Ukrudtsbekæmpelse
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan praktiseres i de fleste kartoffelmarker, men vil oftest være dyrere end en ren kemisk behandling afhængig af jordtype og den valgte metode. Desuden kræves en forholdsvis høj kapacitet, da rettidigheden er vigtig. Prisen på de ukrudtsmidler der må anvendes i kartofler ligger på et niveau, hvor mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler kan være et oplagt valg. Især hvis det er muligt at bruge et rensesystem, der kan tage mere end 4 rækker af gangen. 

Der findes 4 grundlæggende metoder til mekanisk ukrudtsbekæmpelse:

Nedstrigling/ophypning (1)
Den gammelkendte metode, hvor man på ukrudtets kimbladsstadie strigler kammen ned, lader ukrudtet tørre ihjel og hypper kammen op igen. Behandlingen gentages 1-3 gange efter kartoflernes fremspiring, uden dog at strigle helt så hårdt, for at skåne kartoflernes stængler og rødder.

Nedstrigling/Ophypning (2)
Princippet er at nedstrigle og ophyppe i en arbejdsgang. Det anvendes med succes i flere moderne hyppere eksempelvis Hyllebergs øko-hypper. Fordelen er, at der køres med høj hastighed, og at det kan gøres i en arbejdsgang, hvilket øger maskinens kapacitet

Som ved den gammelkendte metode sker der en udtørring af kammen, hvilket er en fordel for ukrudtsbekæmpelsen, men en ulempe i forhold til skurv og grønne knolde.

Stjernerulle-rensere (3)
En stjernerulle-renser bearbejder kammen meget aggressivt og med stor fremkørselshastighed, hvilket giver en god arbejdskapacitet. De kraftige stjerneruller er effektive til at rykke stort ukrudt op - inklusiv kvik og svinemælk. Kammen udtørres dog kraftigt ved denne metode, hvilket kan gøre det problematisk, at få opbygget en tilstrækkelig stor kam, til at undgå grønfarvning i spisekartofler. En anden ulempe er, at man efter kartoflernes fremspiring skal være meget forsigtig med stjernerullerne, da de nemt kan beskadige kartoflernes stængler og rødder.

Kamformere (4)
Ved 2 præcist timede hypninger med kamformer kan man i mange tilfælde holde kartoflerne rene. Ved denne metode benytter man sig kun af tildækning af ukrudtet, hvorfor det er meget vigtigt at ukrudtet er småt, så det kan kvæles ved tildækning af en lille mængde jord. For at metoden skal lykkes er det ligeledes vigtigt, at der er en vis mængde fugt i jorden så jorden bliver på kammen ved hypningen. Det er desuden vigtigt, at man ved lægning kun laver en lille kam, så der er plads til at lægge jord på ved begge de to hypninger. En kamformer med flere indstillingsmåder er at foretrække til dette system.