Ukrudt

UKRUDTSBEKÆMPELSE


Kemisk ukrudtsbekæmpelse
Kemisk ukrudtsbekæmpelse er den klart mest udbredte og billigste måde, at komme ukrudtet til livs på. Det største problem i kemisk ukrudtsbekæmpelse er, at der kun er få godkendte produkter til ukrudtsbekæmpelse i kartofler. Efter kartoflernes fremspiring er der ikke effektive midler så det er  vigtigt at time sprøjtningen til kort før fremspiring

En anden mulighed er kombi-behandlinger, hvor den kemiske bekæmpelse følges op af en senhypning når toppen er 15-20 cm høj. Denne metode praktiseres med succes mange steder. 

Mekanisk Ukrudtsbekæmpelse
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan praktiseres i de fleste kartoffelmarker, men vil oftest være dyrere end en ren kemisk behandling afhængig af jordtype og den valgte metode. Desuden kræves en forholdsvis høj kapacitet, da rettidigheden er vigtig. Prisen på de ukrudtsmidler der må anvendes i kartofler ligger på et niveau, hvor mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler kan være et oplagt valg. Især hvis det er muligt at bruge et rensesystem, der kan tage mere end 4 rækker af gangen. 

Der findes flere forskellige metoder til mekanisk ukrudtsbekæmpelse:

Nedstrigling/ophypning (1)
Den gammelkendte metode, hvor man på ukrudtets kimbladsstadie strigler kammen ned, lader ukrudtet tørre ihjel og hypper kammen op igen. Behandlingen gentages 1-3 gange efter kartoflernes fremspiring, uden dog at strigle helt så hårdt, for at skåne kartoflernes stængler og rødder.

Nedstrigling/Ophypning (2)
Princippet er at nedstrigle og ophyppe i en arbejdsgang. Det anvendes med succes i flere moderne hyppere eksempelvis Hyllebergs øko-hypper. Fordelen er, at der køres med høj hastighed, og at det kan gøres i en arbejdsgang, hvilket øger maskinens kapacitet

Som ved den gammelkendte metode sker der en udtørring af kammen, hvilket er en fordel for ukrudtsbekæmpelsen, men en ulempe i forhold til skurv og grønne knolde.

Stjernerulle-rensere (3)
En stjernerulle-renser bearbejder kammen meget aggressivt og med stor fremkørselshastighed, hvilket giver en god arbejdskapacitet. De kraftige stjerneruller er effektive til at rykke stort ukrudt op - inklusiv kvik og svinemælk. Kammen udtørres dog kraftigt ved denne metode, hvilket kan gøre det problematisk, at få opbygget en tilstrækkelig stor kam, til at undgå grønfarvning i spisekartofler. En anden ulempe er, at man efter kartoflernes fremspiring skal være meget forsigtig med stjernerullerne, da de nemt kan beskadige kartoflernes stængler og rødder.

Optiweeder (4)
Af nyere rensetyper kan nævnes Opti Weeder der er udviklet til at kunne køres med endnu højere hastighed end stjernerullerenseren. Kartoflerne overkøres 2-4 gange efter behov. det er vigtigt at ramme ukrudtet på kimbladsstadiet da der kun arbejdes i de yderste ca 2 cm af kammen.