Stub-Set

STUB-SET


Hvorfor skal du anvende Stub-Set?

Fakta om Stub-Set

  • Naturligt Jordforbedringsmiddel
  • Planteekstrakt tilsat gærekstrakt samt zink, jern og kobber
  • Fremmer omsætningshastigheden af planterester i jorden
  • Påvirker jordboende svampe, så der bliver mindre rodfiltsvamp
  • Forbedrer udbytte og kvalitet også i en sund afgrøde
  • Udsprøjtes forud for højværdiafgrøder, evt. i blanding med Roundup

Erfaringer med anvendelse af Stub-Set

Vi har arbejdet med anvendelsen af Stub-Set i kartofler siden 1997, og har undervejs

set mange spændende resultater. Anvendelsen af Stub-Set forud for kartofler

enten i efteråret sammen med Roundup eller i foråret før jordbehandling forbedrer

udbytte og kvalitet i kartoflerne, hvilket ses af nedenstående figur.

Stub-Set har også vist, at have en rigtig god effekt på planter der er inficeret med

bakterier der forårsager sortbensyge og stængelbakterieose.

I de sidste par år er vi begyndt, at anvende Stub-Set til bejdsning i jorden ved

lægning af kartoflerne. På nedenstående figur ses hvilket område i jorden der

behandles med Stub-Set ved behandlingen. 

Det første års afprøvninger viste et nettomerudbytte på knap 80 hkg. ved at tilføre

1 liter Stub-Set på denne måde ved lægning. Forsøgsarealet har erfaringsmæssigt

et stort indhold af jordsmitte af rodfiltsvamp. Der arbejdes videre med teknikken

for at se om der kan produceres lignende resultater i år.

 

Kontakt Esben Sangild eller Knud Ove Hansen for mere information om Stub-Set