Stub-Set

STUB-SET


Hvorfor skal du anvende Stub-Set?

Fakta om Stub-Set

  • Naturligt Jordforbedringsmiddel
  • Planteekstrakt tilsat gærekstrakt samt zink, jern og kobber
  • Fremmer omsætningshastigheden af planterester i jorden
  • Påvirker jordboende svampe positivt
  • Forbedrer udbytte og kvalitet også i en sund afgrøde
  • Udsprøjtes forud for højværdiafgrøder, evt. i blanding med Roundup

Erfaringer med anvendelse af Stub-Set

Vi har arbejdet med anvendelsen af Stub-Set i kartofler siden 1997, og har undervejs

set mange spændende resultater. Anvendelsen af Stub-Set forud for kartofler

enten i efteråret sammen med Roundup eller i foråret før jordbehandling forbedrer

udbytte og kvalitet i kartoflerne, hvilket ses af nedenstående figur.

Som der fremgår af nedenstående figur har Stubset en positiv effekt på kartofler.

En del avlere anvender Stub-Set til bejdsning i jorden ved lægning af kartoflerne. På nedenstående figur ses, hvilket område i jorden der behandles med Stub-Set ved behandlingen. 

Flere års afprøvninger har viste nettomerudbytter på op til knap 80 hkg ved at tilføre

1 liter Stub-Set på denne måde ved lægning.

 

Kontakt Esben Sangild eller Knud Ove Hansen for mere information om Stub-Set