Stub-Set

STUB-SET


Fakta om Stub-Set

        -  Naturligt Jordforbedringsmiddel

        -  Planteekstrakt tilsat gærekstrakt samt zink, jern og kobber

        -  Fremmer omsætningshastigheden af planterester i jorden

        -  Påvirker jordboende svampe positivt

        -  Forbedrer udbytte og kvalitet også i en sund afgrøde

        -  Udsprøjtes forud for højværdiafgrøder, evt. i blanding med Roundup

 

Erfaringer med anvendelse af Stub-Set

Vi har arbejdet med anvendelsen af Stub-Set i kartofler siden 1997, og har undervejs

set mange spændende resultater. Anvendelsen af Stub-Set forud for kartofler

enten i efteråret sammen med Roundup eller i foråret før jordbehandling forbedrer

udbytte og kvalitet i kartoflerne, hvilket ses af nedenstående figur.

Som der fremgår af nedenstående figur har Stubset en positiv effekt på kartofler.

En del avlere anvender Stub-Set ved lægning, sammen med bejdsningen af kartoflerne. På billedet til højre ses en illustration af den optimale placering af Stub-Set. 

Flere års afprøvninger har viste nettomerudbytter på op til knap 80 hkg ved at tilføre 1 liter Stub-Set på denne måde ved lægning.

 

Kontakt Esben Sangild, Knud Ove Hansen eller Henrik Abkjær Andersen for mere information om Stub-Set  

Esben Sangild

Produktionsrådgiver


+45 61 34 99 71
es@bj-agro.dk

Knud-Ove Hansen

Salgskonsulent


+45 40 18 55 08
koh@bj-agro.dk

Henrik Abkjær Andersen

Salgskonsulent


+45 22 21 61 51
haa@bj-agro.dk