Proradix

PRORADIX


Hvorfor skal du anvende Proradix?

Fakta

Proradix anvendes på kartofler. Proradix består af frysetørrede jordbakterier af Psedomonas sp.  Proradix kan både anvendes i flydende anlæg og pulveranlæg. Proradix kan anvendes til økologiske kartofler efter retningslinierne i rådsforordning nr. 834/2007. Proradix giver sundere planter, bedre kvalitet og højere udbytte. De afprøvninger vi har lavet med Proradix har vist, at vi både kan anvende Proradix ren, eller i blanding med Monceren. På nedenstående figurer ses resultater af proradixafprøvninger.

 

Figuren viser resultatet af afprøvning i 2 økologisk dyrkede marker med Ditta spisekartofler
Nettoudbyttet i disse forsøg var 47 hkg.

 

I praksis anvendes Proradix ofte til kartofler, hvor kvalitet 
og skindfinish er særlig vigtig.

 

Figuren viser resultatet af 2 afprøvninger i Sava, hvor det er den rene proradix
behandling der har givet respons med ca 40 hkg merudbytte.

 

Kontakt Esben Sangild eller Knud Ove Hansen hvis du vil vide mere om Proradix