Proradix

PRORADIX


Hvorfor skal du anvende Proradix?

Fakta

Proradix anvendes på kartofler ved lægning. Proradix består af frysetørrede jordbakterier af Psedomonas sp.  Proradix kan både anvendes i flydende anlæg og pulveranlæg. Proradix kan anvendes til økologiske kartofler efter retningslinierne i rådsforordning nr. 834/2007. Proradix giver sundere planter, bedre kvalitet og højere udbytte. De afprøvninger vi har lavet med Proradix har vist, at ved anvendelse af sundt læggemateriale og under gode læggeforhold kan Proradix med fordel bruges ved lægning. På nedenstående figurer ses resultater af proradixafprøvninger.

 

Figuren viser resultatet af afprøvning i 2 økologisk dyrkede marker med Ditta spisekartofler
Nettoudbyttet i disse forsøg var 47 hkg.

 

I praksis anvendes Proradix ofte til kartofler, hvor kvalitet 
og skindfinish er særlig vigtig.

 

Figuren viser resultatet af 2 afprøvninger i Sava, hvor det er den rene proradix
behandling der har givet respons med ca 40 hkg merudbytte.

 

Kontakt Esben SangildKnud Ove Hansen eller Henrik Abkjær Andersen hvis du vil vide mere om Proradix

Esben Sangild

Produktionsrådgiver


+45 61 34 99 71
es@bj-agro.dk

Knud-Ove Hansen

Salgskonsulent


+45 40 18 55 08
koh@bj-agro.dk

Henrik Abkjær Andersen

Salgskonsulent


+45 22 21 61 51
haa@bj-agro.dk