OM BJ Gruppen

BJ-AGRO GRUPPEN


BJ-Agro´s rådgivning er primært målrettet til BJ-Agro Gruppen som består af medlemmer fra størstedelen af Jylland. I BJ-Agro Gruppen har 3/4 af medlemmerne kartofler, mens de resterende er en blanding af kvægbrug, svinebrug og ren planteavl.

BJ-Agro Gruppen afholder hvert år generalforsamling, hvor der vælges en bestyrelse. Bestyrelsen varetager samarbejdet med BJ-Agro Aps, godkender nye medlemmer, alle større handler og desuden står for afholdelse af enkelte sociale arrangementer.