Gødskning

GØDSKNING AF KARTOFLER


Gødskning af kartofler er en kompliceret affære, hvis det bedst mulige udbytte skal sikres af en i forvejen stor investering. Hos BJ-Agro anbefaler vi generelt at gødske med klorfri NPK-gødning, og specielt at man tager mod det merudbytte på 25-50 hkg/ha, som gødningsplacering ved lægning normalt giver. Mikronæringsstoffer er meget vigtige for kartoflernes vækst og modstandsdygtighed overfor sygdomme og ekstremt vejr. Placeres der ikke NPK-gødning eller bruges en lille mængde kan der med fordel bejdses med Flex Basis 5-8 med mikronæring.

 

 

Derudover skal der ved planlægningen tages en række hensyn, feks til afsætningsformål (herunder modtagernes krav til nitrat, tørstof mm.), sortsforskelle, jordtype, vandkapacitet, plantetæthed, jordbundsanalyser osv.

En meget vigtig faktor er, at der er balance mellem de enkelte næringsstoffer.

Således skal der ved produktion af spise- og chipskartofler være et nøje afstemt forhold mellem kvælstof og kalium, da det har stor indflydelse på bl.a. kogekvalitet og sukkerindhold. Også forholdet mellem kalium og magnesium har stor betydning for alle typer kartofler, både for kvalitet og udbytte.

Er der tegn på at kartoflerne gror for tidligt af på grund af gødningsmangel, er det muligt at udsætte afmodningsprocessen ved at tilføre kartoflerne bladgødskning i form af Flex Foliar N18, kalisalpeter eller eventuelt urea.