Gødskning

GØDSKNING AF KARTOFLER


Gødskning af kartofler er en kompliceret affære, hvis det bedst mulige udbytte skal sikres af en i forvejen stor investering. Hos BJ-Agro anbefaler generelt at en del af gødningen tilføres i en klorfri NPK-gødning, og specielt at man tager mod det merudbytte på 25-50 hkg/ha, som gødningsplacering ved lægning normalt giver. bejdsning med Flex Basis 5-8 med mikronæring sikrer optimal adgang til fosfor og mikronæringsstoffer i startfasen.

Specielt i melkartofler anvendes meget organinsk gødning i form af gylle eller protamylasse (restprodukt fra melproduktion). På grund af prisudviklingen på granulerede gødninger, søges der i højere grad mod alternative gødninger. Dette kombineres med Flex bladgødskning med både mikro og makro næringsstoffer for at sikre en optimal gødningsforsyning til kartoflen. 

 

 

Derudover skal der ved planlægningen tages en række hensyn, fx til afsætningsformål, sortsforskelle, jordtype, vandkapacitet, plantetæthed, jordbundsanalyser osv.

En meget vigtig faktor er, at der er balance mellem de enkelte næringsstoffer.

Således skal der ved produktion af spise- og chipskartofler være et nøje afstemt forhold mellem kvælstof og kalium, da det har stor indflydelse på bl.a. kogekvalitet og sukkerindhold. Også forholdet mellem kalium og magnesium har stor betydning for alle typer kartofler, både for kvalitet og udbytte.

For at optimere gødningstildelingen tages løbende planteanalyser, hvor der analyseres for 11 forskellige næringsstoffer. Herefter tildeles bladgødskning modsvarende analysernes resultater.