MAJSFORSØG


Forsøg i Majs.

BJ-Agro har i 2017 afprøvet 24 forskellige sorter for deres egnethed til helsædsmajs under de lokale forhold.

Forsøget blev udført ved Holsted på uvandet, men meget ensartet og velgødet JB-1 jord, i et sædskifte med ensidigt majs, bortset fra et enkelt år med vårbyg. Forsøget er anlagt med parceller sået på tværs af ager-retningen, med 6 rækker af hver sort og 100 m længde. Høsten er foregået med en traditionel finsnitter, med almindelig skærebord. Der blev udtaget prøver ved høst, som er analyseret af Eurofins i Vejen.

 

Læs mere ved at klikke på nedenstående link

 

Nedenfor kan downloades forsøgsrapport for de seneste års forsøg med diverse afprøvninger i majs og sortsforsøg

 

Sortsafprøvning majs 2017

Sortsafprøvning majs 2016 

Sortsafprøvning majs 2014

Sortsafprøvning majs 2013

Del det på: