MAJSFORSØG


Forsøg i Majs.

BJ-Agro har i 2017 afprøvet 24 forskellige sorter for deres egnethed til helsædsmajs under de lokale forhold.

Forsøget blev udført ved Holsted på uvandet, men meget ensartet og velgødet JB-1 jord, i et sædskifte med ensidigt majs, bortset fra et enkelt år med vårbyg. Forsøget er anlagt med parceller sået på tværs af ager-retningen, med 6 rækker af hver sort og 100 m længde. Høsten er foregået med en traditionel finsnitter, med almindelig skærebord. Der blev udtaget prøver ved høst, som er analyseret af Eurofins i Vejen.

 

Læs mere ved at klikke på nedenstående link

 

Nedenfor kan downloades forsøgsrapport for de seneste års forsøg med diverse afprøvninger i majs og sortsforsøg

 

Majs afprøvning og gødningsforsøg 2021

Majs afprøvning og gødningsforsøg 2020

Majs afprøvning og gødningsforsøg 2019

Majs afprøvning og gødningsforsøg 2018

Sortsafprøvning majs 2017

Sortsafprøvning majs 2016 

Sortsafprøvning majs 2015 

Sortsafprøvning majs 2014

Sortsafprøvning majs 2013

Del det på: