Gødning


BJ-Agro er fra foråret 2015 blevet producent og forhandler af Flex Fertilizer gødning i Danmark.

Hvad er Flex Fertilizer?

Flex Fertilizer er en unik flydende gødning baseret på kompleks-kemi i stedet for frie salte, hvilket giver gødningen dens specielle egenskaber. Det er bla. ”slow-release” effekt og mindre risiko for tab af næringsstoffer pga. fordampning, udvaskning og kemisk-/fysisk binding i jorden. Med Flex-Fertilizer systemet kan gødskningen tilpasses individuelle behov, som tilsætning af vigtige mikro-næringsstoffer, behov for ændrede forhold mellem næringsstoffer mv.

Flex Fertilizer til bladgødskning er helt unik med langt højere udnyttelse af næringsstofferne end traditionel gødning, og med mindre risiko for at svide afgrøden. Gødningen kan blandes med almindelige planteværnsmidler. Flex Fertilizer er et nyt og spændende koncept, til fremstilling af kompleksgødning. Gødningen er flydende og har en meget høj udnyttelsesgrad af bla. N, P og S. Pga. fremstillingsprocessen får gødningen nogle helt specielle egenskaber, som gør næringsstofferne mere tilgængelige end normalt, og samtidig betyder at gødningen hverken udvaskes eller fordamper så let.

Flex Fertilizer fås enten som basisgødning (til placering ved såning eller uddribling på jorden), eller som bladgødninger, der pga. den specielle teknologi, kan udsprøjtes på afgrøderne med minimal risiko for svidninger på bladene. Bladgødningerne er specielt velegnede til brug i kombination med bladanalyser, mangelsymptomer eller blot gødskningsstrategier, hvor gødskningen løbende tilpasses afgrødens behov under væksten, da den flydende gødning lynhurtigt optages i planten.

 

Læs mere om gødningen Flex Fertilizer ved at klikke her eller klik på brochuren i højre side for at få den vist


Flex Fertilizer Brochure

Brochure Flex Fertilizer