Flex Fertilizer

FLEX FERTILIZER ER EN UNIK FLYDENDE GØDNING MED SPECIELLE EGENSKABER.


NYHED! 

STJERNENYHED AGROMEK 2021

Flex Foliar Bladfosfor med struvit: Ny formuleret let optagelig bladfosforgødning. Der kombinerer miljøfordele og udbytte. Flex Fertilizer har nyoptimeret den kendte Flex Foliar bladfosfor, ved at anvende produktet Struvit, som er udvundet fra spildevand. Struvit tilfører gødningen en kombination af næringsstofferne: Kvælstof, fosfor og Magnesium som alle i Flex Foliar Bladfosfor med struvit bliver let optagelige for planterne. Flex Foliar bladfosfor anvendes som en vækststarter i vintersædsafgrøder eller som en problemløser mod opstået fosformangel i afgrøder som: majs og kartofler.

Læs nyheden om Flex Foliar Bladfosfor med struvit her.

 

PRODUKTLISTE
Følgende gødninger er standard-gødninger, men vort sortiment er meget bredt og vi udvikler hele tiden nye typer efter behov og ved ny viden: Så har du et specielt behov i en given afgrøde, så tøv ikke med at kontakte os, vi er fleksible og kan producere lige den type gødning du har brug for, til hurtig levering.

 

STJERNENYHEDER AGROMEK 2018

Flex Foliar Bladkali: Høj koncentreret kaliumgødning. Velegnet til at sikre langtidsvækst i kaliumkrævende afgrøder som kartofler. Oplagt til gradueret kaliumtilførsel efter GPS jordprøver. Blandbar med de fleste svampemidler mv.

Flex Foliar Bladfosfor: Meget effektiv bladoptagelig fosfor. Hurtig virkning og velegnet mod midlertidig P-mangel under opstart i bla. korn, majs og kartofler. Holde væksten i gang og øge stivelsesindlagring i bla. stivelseskartofler.

 

Flex Basis gødning

Flex NP 5-8 m/mikro: Fosforbejdse til kartofler er en spændende gødning med den bedste plantetilgængelighed af fosfor og mikronæringsstoffer, som rødderne kan optage direkte fra kompleksgødningen. Den giver et merudbytte i form af højere stivelsesudbytte og øget knoldsætning. Den kan blandes med flydende bejdsemidler.

Flex NP 22-2: En effektiv opstartsgødning med den bedste plantetilgængelighed af fosfor, som ikke bliver fastlåst i jorden eller udvasket. Rødderne kan til gengæld optage fosforen direkte fra gødningen, med et større og mere effektivt rodnet til følge.

Flex NPK 15-2-6 S: En gødning med mange anvendelses-muligheder. Den er rigtig god til at starte en græsmark op med på vandlidende jorder, hvor det er svært at komme tidligt med gyllevognen. Den har en meget højudnyttelse af P, som derfor gør stor gavn, og hjælper planterne i gang. Den er også meget velegnet til brug i korn, ved placering ved såning, eller uddribling på jorden.

Flex N 24/S: En gødning der udmærker sig ved en højere udnyttelse af N og S. Kan erstatte almindelige N 27 og N24 gødninger.

Flex NP 16-6-0/B,S,Zn,Mn: Majsstarter gødning hvor den unikke udnyttelse af P rigtig kommer til sin ret. Derfor er 100-125 kg/ha nok til at erstatte 150 kg alm. NP-gødninger. Dvs. der kan i stedet gemmes lidt N til eftergødskning.

 

Flex Foliar bladgødning

Flex Foliar N18: En unik bladgødning med en langt højere udnyttelse af kvælstof end traditionel gødning og meget mindre risiko for at svide afgrøden. Den særlige formulering giver en ekstrem høj udnyttelse af N, hvilket betyder, at selv små mængder N, kan gøre en stor forskel i afgrøderne. Gødningen kan anvendes bredt. Den er bla. velegnet til gødskning af græs omkring 20 april, for at sikre et højt protein indhold i græsset, ligesom den er super til eftergødskning i majs, kartofler, grøntsager og div. kornafgrøder.

Flex Foliar Bladkali: Høj koncentreret kaliumgødning. Velegnet til at sikre langtidsvækst i kaliumkrævende afgrøder som kartofler. Oplagt til gradueret kaliumtilførsel efter GPS jordprøver. Blandbar med de fleste svampemidler mv.

Flex Foliar Bladfosfor: Meget effektiv bladoptagelig fosfor. Hurtig virkning og velegnet mod midlertidig P-mangel under opstart i bla. korn, majs og kartofler. Holde væksten i gang og øge stivelsesindlagring i bla. stivelseskartofler.

 

Flex Mikro

Flex mikro kartoffel opstart: Indeholder de mikronæringsstoffer (B, Zn og Cu), der er vigtige under knoldsætningsfasen. Anvendes 1-2 gange med 2-3 l/ha, kort efter fremspiring og evt. igen efter 10 dage.

Flex mikro kartoffel tilvækst: Indeholder de mikronæringsstoffer (Mn, B, Zn, Na, Cu, Mo og Fe), der er vigtige i tilvækstfasen og i de rigtige forhold. Anvendes 2-3 gange med 2-3 l/ha sammen med en svampebeskyttelse.

Flex mikro majs: Blandbar, skånsom og letoptagelig mix af vigtige mikronæringsstoffer. Indeholder især bor og zink, sammen med mangan, kobber, jern og molybdæn.

Flex mikro mangan: Blandbar, skånsom og letoptagelig flydende mangan, der er baseret på mangansulfat og amid N, og er derfor skånsom for bladene. Er letopløselig og blandbar med de fleste planteværnsprodukter.

 

Vigtigt!! Må under ingen omstændigheder blandes med andre gødningstyper, herunder andre flydende, da disse selv med små mængder kan ødelægge komplekserne i Flex Fertilizer.

 

Gødningen leveres i tankbiler, palletanke eller kan afhentes på fabrikken i Holsted.

Kontakt:

Kartofler, korn og salgsafgrøder; Esben på tlf.: 61349971

Kartofler, korn og salgsafgrøder; Henrik på tlf.: 22216151

Majs, Kartofler, korn og salgsafgrøder;  Knud-Ove på tlf.: 40185508

 

Esben Sangild

Salgskonsulent


+45 61 34 99 71
es@bj-agro.dk

Knud-Ove Hansen

Salgskonsulent


+45 40 18 55 08
koh@bj-agro.dk

Henrik Abkjær Andersen

Salgskonsulent


+45 22 21 61 51
haa@bj-agro.dk