Toxinbinder

TOXINBINDER MTB-100/MYCOCORB


Hvad er det?

MTB-100 er et produkt udviklet fra den inderste del af cellevæggen (glucomannan) fra gærcellen Saccharomyces cerevisiae, ved en process udviklet af Alltech. Fodring med MTB-100 fra Alltech hjælper med at kontrollere mykotoksiner, og reducerer optagelsen af mykotoksiner i dyret, og nedsætter dermed den skadelig effekt som mykotoksiner kan have på sundheden.

Problemer med mykotoksiner? 

Svingende kvaliteter af korn og ensilage sætter fokus på problematikken omkring toksiner.

Med en vanskelig og våd høst skal man være meget opmærksom på toksiner generelt. Mykotoksiner stammer fra gær og skimmelsvampe som enten vokser på afgrøden i marken eller dannes under lagring.  

Mykotoksin forgiftning kan have store omkostninger pga reduceret sundhed og ydelse og bør tages alvorligt.

Nedenfor kan du se nogle symptomer som kan være forårsaget af mykotoksiner. Hvis du er i tvivl kan vi være behjælpelige med at udtage prøver og sende dem til analyse for mykotoksiner.  

 

Malkekvæg:

        - Nedsat mælkeproduktion

        - Forhøjet celletal

        - Nedsat reproduktion

Svin:

        - Nedsat foderoptagelse

        - Opkast

        - Nedsat tilvækst

        - Aborter

        - Reduceret libido

        - Uensartet huld

        - Nedsat immunitet

        - Pludselige dødsfald

        - Reduceret foderudnyttelse

        - Uforklarlig ændring i fertilitet

        - Færre levendefødte

        - Ringere malkning

        - Øget sygdomsfrekvens

        - Rektal eller vaginal prolaps

 

Kontakt Knud-Ove Hansen for yderligere information om MTB-100