Om rådgivning

RÅDGIVNINGSKONCEPTET


 

 

Hvordan foregår det?

Rådgivningen er bygget op omkring en kombination af hyppige individuelle besøg og erfa-gruppe møder. Således bliver den enkelte landmand hele tiden ”holdt til ilden” på sin bedrift, samtidig med at han får udvekslet vigtige erfaringer med kollegaerne.

 

 

Allerede under det første planlægningsbesøg bliver kimen til succes lagt, idet sædskifte, jordtype, analyser, sorter, gødningstyper osv. nøje gennemgås, inden mark- og gødningsplanen ligger klar. Rådgivningsbesøgene og erfa møderne ligger så tæt i vækstsæsonen, at der både kan køres med lave doseringer og stadig opnås sikre virkninger.

Inden høst gennemgås markerne og årets plusser og minusser opsummeres og tages til efterretning. Efter høst diskuteres og sammenlignes årets økonomiske resultater i marken. Rådgivningen omfatter også hjælp til salg, gennemgang af afregninger, fokus på kvalitet og ikke mindst opbevaring af afgrøder.

Endelig inviteres du til fagmøder, kurser, fagudflugter i ind- og udland, markvandringer mm. Prisen for rådgivningen er differentieret med et grundbeløb, og et arealbestemt beløb. Dvs. at der normalt ikke foregår nogen tidsregistrering mm. og alle får tilbudt samme service uanset størrelse, driftsform osv. Få del i den succes som ca. 100 danske landmænd allerede oplever.

Kontakt Benny Jensen og aftal et uforpligtende møde.

Benny Jensen

Agronom


+45 40 19 95 80
benny@bj-agro.dk