Grain-Set

GRAIN-SET


Hvorfor skal du anvende Grain-Set?

Fakta om Grain-Set

  • Bedre fordøjelighed i majs
  • 5% højere udbytte i majs
  • Hurtigere modne majs
  • Større foderoptagelse
  • Bedre økonomi i mælkeproduktionen - Lav behandlingsomkostning pr. ha

Grain-Set tilføres fra 6 - 9 bladsstadiet eller så længe der kan køres i afgrøden. Det kan

blandes i ukrudtssprøjtningen, eller køres sammen med mangan som også er vigtig, at

anvende i majsen.

 

i 2007 - 2010 blev der lavet en lang række afprøvninger med Grain-Set, hvor resultatet

blev opgjort ved at knække kolber af plantere før høst. Gennemsnittet for årene ligger

mellem 20 - 30 g øget kolbevægt, hvor der var behandlet med Grain-Set.

 

Der er ligeledes lavet afprøvninger, hvor der er behandlet med Grain-Set 2 gange og med

og uden mangan. Resultaterne ses af nedenstående tabel.

Figuren viser, at Majs har behov for Mangan. Der har været 30 g kolbe ekstra pr. plante

for tilførsel af Grain-Set 1 gang. Ved tilførsel 2 gange er kolbevægten yderligere forøget

med 16 gram. Højeste kolbevægt pr plante er opnået med 2 gange Grain-Set og 3 kg

Mangan. 

 

Ud over øget udbytte, medfører anvendelsen af Grain-Set også øget fordøjelighed i

majsensilagen.

 

En anden meget vigtig faktor er, at anvendelsen af Grain-Set giver de behandlede planter

et forspring i forhold til ubehandlet. Vi har gennem alle årene set, at kolberne er bedre

udviklede i behandlede majs, de er typisk 1 - 2 uger foran ubehandlet. Dette kan have

stor betydning i de år vi rammes af tidlig nattefrost eller i år, hvor majsene pga. kulde er

bagud eller dårlig udviklet.

 

Kontakt Knud-Ove Hansen hvis du vil vide mere om Grain-Set