Vækststandsning

VÆKSTSTANDSNING


Nedvisning af kartofler

 

Nedvisning af kartofler er helt afhængig af anvendelsesformål. Ved salg til læggekartofler gælder det om at få størst mulig udbytte i salgsstørrelsen. I de fleste sorter ønskes normalt ikke knolde over 55 mm, men heller ikke under 30 mm. Da kartoflerne stadig vokser i 5-7 dage efter nedvisning (hvis ikke der toppes af), skal man altså nedvisne inden den ønskede størrelse er nået. Der må normalt accepteres en vis mængde overstørrelser, for at have tilstrækkeligt udbytte til salg. Stiles der efter max. 5% overstørrelse, må der kun være 5-10 % over 50 mm på nedvisningstidspunktet, for ikke at få for mange over 55 mm ved optagning.

Er kartoflerne til eget brug bør de nedvisnes lidt tidligere end ovennævnte, både for at mindske virusrisiko, men især hos brugsavlere uden sorteringsmuligheder, for ikke at få storfaldne partier til lægning årer efter. Den ideelle størrelse ved lægning direkte uden sortering, er ca. 40-45 mm. Bliver kartoflerne større giver det problemer ved lægning, da store knolde let falder af kopperne.

Nedvisning af spisekartofler er ikke kun afhængig af størrelsen. Kogefastheden er endnu vigtigere, idet udkogende kartofler er næsten usælgelige til spisebrug. Derfor skal der tages hyppige kogeprøver når spisekartoflerne begynder at modne af. Lysnende topfarve er oftest relateret til stigende tørstofindhold, dvs. faren for udkogning øges.

Nedvisning af kartofler, som skal lagres er også aktuelt for at mindske beskadigelser ved optagning og sikre en god holdbarhed. Chips- og pulverkartofler, men også stivelseskartofler som skal lagres nedvisnes i god tid inden høst.

 
Metode
I langt de fleste tilfælde anvendes kemisk nedvisning, evt. i kombination med mekanisk aftopning. Den rent kemiske metode er billigst og klart hurtigst – typisk 2 kørsler med Reglone. Med 24 m. sprøjte, 2 x 2,0 l/ha Reglone koster det 750-800 kr/ha at nedvisne og feks. 30 ha. vil tage ca. 9 timer ialt. Ved forudgående aftopning, anvendes Reglone, i reduceret dosis og som regel kun 1 kørsel med sprøjten. Pris for topknusning og efterfølgende sprøjtning er ca. 1200 kr/ha. Topknusning af 30 ha vil tage ca. 25 timer, medens den efterfølgende sprøjtning med 24 m. sprøjte vil tage ca. 4½ time – i alt 30 timer. Ved båndsprøjtning udføres det hele i én arbejdsgang = 25 timer og mængden af kemi kan komme helt ned på ¼ forbrug.

Af ”alternative” metoder anvendes især termisk nedvisning med gas-brænding. I Sverige køres der med 4-rækkede systemer med frontmonteret aftopper og gasbrænder bagpå i en del år. I 2002 blev samme system introduceret herhjemme hos chips-avlerne, der dyrker kartofler til Thorsen Chips.

 

Fordelen ved systemet er, at der næsten altid kan køres – også i regn og blæst, og så har det en lidt mere miljørigtig profil hos forbrugeren. Prisen afhænger til dels af gas/oliepriser og så er selve udstyret dyrt. Ved maskinstationstakster som i Sverige, skal der påregnes en udgift på 850-900 kr/ha, eller lidt mere end kemien, men tidsforbruget vil være på ca. 25 timer, hvis det forudsættes, at 1 afbrænding er nok. Af andre mekaniske nedvisningsmetoder skal nævnes rodunderskæring. Metoden består af en aftopning og en rodunderskæring, der skulle hindre yderligere vækst. Det er dog et problem, at indstille maskinen så den kommer tæt nok på de nederste knolde uden at beskadige disse.

Middel
Eneste godkendte middel til nedvisning er Reglone.


Teknik
Små dråber og luftassistance øger effekten. Vinklede dyser øger ligeledes effekten. Med en traditionel sprøjte og kraftig top, må der ved første behandling anvendes større vandmængde 200-300 l/ha og tryk, med feks. 0,25 dyse og lav hastighed, for at sikre nedtrængning i toppen. Når der sprøjtes på stængler (feks. i anden sprøjtning) prioriteres de små dråber højest – lille dyse og 125-150 l/ha vand eller mindre ved luftassisterede sprøjter.

Husk at Reglone aldrig må bruges efter middag, eller på tørkestressede planter pga. faren for knoldskade. I forbindelse med tørke vandes op et par døgn før nedvisning – pas i denne forbindelse også på med ikke at nedvisne i morgendug, hvor planterne står og suger fugt