Vækststandsning

VÆKSTSTANDSNING


Vækststandsning af kartofler

Metoden og tidspunktet for vækststandsning af kartofler er helt afhængigt af anvendelsesformålet. Ved salg til læggekartofler gælder det om at få størst muligt udbytte i salgsstørrelsen. I de fleste sorter ønskes normalt ikke knolde over 55 mm, men heller ikke under 30 mm.

Ved mekanisk vækststandsning og andre metoder der straks ødelægger toppen, skal der vækststandses når den ønskede størrelse er opnået. Ved brug af nedvisningsmidler vil kartoflerne stadig vokser i 5-7 dage efter nedvisning, men omvendt, hvis de først skal sælges til foråret, er de også svundet omkring 10% igen til den tid, hvilket skal med i overvejelserne inden nedvisning. Der må normalt accepteres en vis mængde overstørrelser, for at have tilstrækkeligt udbytte til salg. Stiles der efter max. 5% overstørrelse, må der kun være 5-10 % over 50 mm på nedvisningstidspunktet, for ikke at få for mange over 55 mm ved optagning.

Vækststandsning af spisekartofler er ikke kun afhængig af størrelsen. Kogefastheden er endnu vigtigere, idet udkogende kartofler er næsten usælgelige til spisebrug. Derfor skal der tages hyppige kogeprøver når spisekartoflerne begynder at modne af. Lysnende topfarve er oftest relateret til stigende tørstofindhold, dvs. at faren for udkogning øges.

Vækststandsning af kartofler, som skal lagres, er også aktuel for at mindske beskadigelser ved optagning og sikre en god holdbarhed. Chips- og pulverkartofler, men også stivelseskartofler som skal lagres nedvisnes i god tid inden høst.

 
Metode
Der er de seneste år arbejdet meget med både mekanisk vækststandsning og ikke syntetisk fremstillede nedvisningsmidler. Af mekaniske metoder kan nævnes topknusning og toptrækning, af andre metoder uden brug af nedvisningsmiddel kan nævnes gasbrænding og elektrisk nedvisning.

Af vækststandsningsmidler arbejdes der med syrer og enkelte kemiske midler. Kemiske midler har i flere år været baseret på dispensationer og er derfor ikke særligt stabilt, det er derfor sikrest at tjekke middeldatabasen.dk for at læse hvad der er godkendt og med hvilke doser.