Ole Munk Truelsen

Kompetent produktionsrådgivning i kartofler, korn og andre salgsafgrøder. Deltager desuden i målrettet forsøgsarbejde med produkter og forskellige afgrøder.

Ole Munk Truelsen

Agronom


+45 40 19 33 64
omt@bj-agro.dk