Digitalt værktøj giver overblik over markernes næringsstofbehov

PÅ AGROMEK PRÆSENTEREDE PLANTERÅDGIVNINGSVIRKSOMHEDEN BJ-AGRO DET DIGITALE VÆRKTØJ PLANTPORTAL, DER VED HJÆLP AF PLANTEANALYSER FORTÆLLER, HVILKE NÆRINGSSTOFFER MARKEN MANGLER – OG IKKE MANGLER.

Artiklen er bragt i Grovvarenyt nr. 49, d. 9. december 2022. 

 

- Både ud fra et økonomisk og bæredygtigt synspunkt giver det rigtig god mening kun at tildele marken de næringsstoffer, den har brug for.

Det er ifølge Tobias Jensen, planteavlsrådgiver, BJ-Agro, et af de bærende argumenter for at bruge planteanalyser og det digitale værktøj, hjemmesiden PlantPortal.dk, fra planterådgivningsvirksomheden BJ-Agro i Hovborg.

- Vi har gennem en årrække arbejdet med planteanalyser, og for alvor fra 2018, hvor det blev muligt at analysere planteprøverne i Danmark. Siden da har vi indsamlet en stor mængde data og erfaring, især i kartofler, som vi er specialiserede i hos BJ-Agro, fortæller Tobias Jensen, da Grovvarenyt besøger BJ-Agros stand på Agromek, hvor det næsten ikke er til at få ørenlyd på grund af mange besøgende på standen

Planteanalyserne benyttes først og fremmest i kartofler, hvor BJ-Agro har det nødvendige datagrundlag.

  - Vi er godt i gang med at samle data i korn, raps og majs, men her er vi endnu ikke i stand til at give en behandlingsvejledning, siger Tobias Jensen.

 Planteanalyserne foregår ved, at landmanden eller rådgiveren fra BJ-Agro udtager planteprøver repræsentative steder i marken. Prøverne indsendes til analyse, hvor de testes for indholdet at både mikro- og makronæringsstoffer. Det gentages to til tre gange i vækstsæsonen, afhængig af behov.

- Prøverne udtages typisk mandag eller tirsdag, og senest fredag kan landmanden se analyseresultaterne på PlantPortal, der afslører, hvilke næringsstoffer marken eventuelt mangler – og ikke mangler. Sammen med analyseresultaterne følger også en behandlingsvejledning fra BJ-Agro, så landmanden hurtigt kan reagere på analysen, for eksempel med behandling med bladgødning, fortæller Tobias Jensen og tilføjer:

- Indblikket i afgrødens næringsstofindhold giver gode muligheder for at optimere dyrkningen, og kan bruges både til at diagnosticere marker, der viser mangelsymptomer, og som strategisk værktøj til forebyggelse af mangler.

Sammenligning på tværs af år

Hjemmesiden PlantPortal.dk gemmer den enkelte bedrifts analysesvar på tværs af årene.

 

Tobias Jensen præsenterede blandt andet PlantPortal på Agromek.

- Inden vi fik udviklet PlantPortal blev alle besvarelser på planteanalyser sendt på mail. Det gør det bøvlet for landmanden at holde et samlet overblik over tid. Det undgår vi nu, hvor alt ligger i PlantPortal, så landmanden både kan sammenligne en mark med sig selv over tid og de forskellige marker med hinanden, siger Tobias Jensen, der håber at kunne byde nye brugere velkommen på hjemmesiden næste år. 

- Der har været god opmærksomhed på planteanalyser og PlantPortal her på Agromek, og flere planteavlere har vist interesse i at starte op med værktøjerne næste dyrkningssæson.