Få viden om ukrudtsbekæmpelse i kartofler

KARTOFFELLÆGNINGEN ER MANGE STEDER LANGT FREMSKREDET. GODE VEJRFORHOLD OG LÆGGEKARTOFLER I GOD KONDITION BETYDER, AT DE FØRSTE KARTOFLER SNART SPIRER FREM. DERFOR VIL DET GENERELT VÆRE NØDVENDIGT AT GÅ I GANG MED UKRUDTSBEKÆMPELSEN TIDLIGERE END NORMALT.


Der er selvfølgelig sortsforskelle og forskel på læggedybde, jordtype, temperatur osv. Men hvis ellers læggematerialet var i orden og jorden var bekvem da kartoflerne blev lagt for 2-3 uger siden, så kommer det til at gå hurtigt med fremspiring nu. Når først spirerne begynder at strække sig, og de første rødder er ansat, kan spirerne vokse med omkring 1 cm i døgnet.

Når du tjekker om kartoflerne er ved at komme op, så kig derfor godt efter i de forskellige sorter, og vær opmærksom på forskelle i terrænet, om kartoflerne ligger midt i rillen, eller om kartoflerne i nogle af rækkerne vil spire ud af siden, og derfor ikke har så langt op. Normalt skal man også være opmærksom hvis jorden har været fugtig og bagefter slår dybe revner, eller hvis jorden er meget knoldet - så kan sprøjtning med glyphosat være risikabelt, da spirerne kan rammes flere cm nede i jorden.

Da der fortsat er usikkerhed om de danske retningslinjer for dispensation, og dermed mulighed for igen at kunne anvende Titus, kombineret med at vi ikke længere har Reglone, så giver tørre kamme og hurtig fremspiring virkelig udfordringer i år.

For det første er der ikke spiret ret meget ukrudt, samtidig med at glyphosat skal ud min. 3-5 dg. før de første spirer bryder igennem - forvent at der kommer meget ukrudt efter kartoflernes fremspiring.

For det andet vil effekten af jordmidler på tørre kamme uden skorper være svag.

Endelig er der ikke regn på vejrudsigten, så der kommer ikke skorpe, inden en stor del af kartoflerne er fremspiret.

I vores nyhedsbrev kan du blive klogere på, hvordan du effektivt bekæmper ukrudt i kartofler. 

Skriv til cpp@bj-agro.dk for mere information om nyhedsbrevet.