Kartoffeldag 2019


Kartoffel-kursus 2019

Hent indlæg her

Du indbydes hermed til BJ-Agro’s årlige kartoffelkursus.

Kurset afholdes torsdag d. 7. februar 2019 på Hovborg kro kl. 8.30 til 15.30

Program:

Kl. 8.30 Kaffe og velkomst

Kl. 8.45 Erfaringer og muligheder med præcisionsteknologi i kartofler. Eks. ved vanding, satellitkort, udbyttemålinger mv.

V. Kristian Elkjær, KMC

Kl. 9.20 Gødskning af kartofler. Hvorfor så lav stivelse i 2018? Nye muligheder i bladanalyser og bladgødskning.

V. Ole Munk, BJ- Agro

Kl. 10.00 Pause

Kl. 10.15 Bladplet, visnesyge og andre svækkelser - Hvorfor dør kartoflerne ofte alt for tidligt?

V. Christina Ranzau og Benny Jensen, BJ-Agro.

Kl. 10.55 Spisekartofler - optimering af udbytte og kvalitet - Sorter, gødning, skinfinish, bejdsning mv.

V. Søren Overgaard Schnipper, BJ-Agro.

Kl. 11.35 Beskadigelser, lagring og stivelsestab. Erfaringer og resultater fra to års afprøvning med den "elektroniske kartoffel" V. Esben Sangild, BJ-Agro.

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Status på love og regler - Reglone og andre dispensationer. Syn af bejseudstyr. Nye regler for nematodefund?

V. Carl Heiselberg, Formand Danske Kartofler.

Kl. 13.25 Kvalitet af læggekartofler - hvad ligger der derude? Hvordan klargøres de i forår 2019? Kan vi gøre det bedre til 2020?

V. Ole Munk, BJ-Agro.

Kl. 13.50 Bejdsning og cikadebekæmpelse uden Prestige. Bedste bejdsestrategier - Hvad med Fusarium, Black Dot og Sølvskurv? Pulver/flydende?

V. Benny Jensen, BJ-Agro.

Kl. 14.15 Spildkartofler, pigæbler og andre ukrudtsudfordringer. Bedst effekt mod spildkartofler. Ukrudt strategi - Skal æblerne luges bort?

V. Søren Overgaard Schnipper, BJ-Agro.

Kl. 14.35 Kaffe

Kl. 14.50 Stivelseskartofler - hvordan optimerer vi udbyttet. Kan vi nå 20 T stivelse? Sortsforsøg og andre forsøg 2018.

V. Jan B. Pedersen, BJ-Agro.

Kl. 15.30 Afslutning

Tilmelding: På tlf. til Charlotte (2445 5916) eller mail: cpp@bj-agro.dk, senest fredag d. 1. februar. Alle er velkomne. Pris for ikke medlemmer af BJ-Agro-Gruppen er 500 kr+moms