Planteavlsdag 2019


Planteavlsdag 2019

Du indbydes hermed til BJ-Agros årlige planteavlsdag. På mødet vil vi komme omkring en række emner med betydning for planteavlen her og nu, både indenfor det praktiske, men også omkring lovmæssig regulering og præcisionslandbrug.

Mødet afholdes mandag d. 14. januar på Hovborg kro kl. 10.00 til 15.30.

Program

Kl. 10.00 Kaffe og velkomst

Kl. 10.15 Satellitbilleder til præcisionsdyrkning. Hvad kan satellitbillederne bruges til i praksis

v. John Smedegaard, Fieldsense

Kl. 11.45 Frøgræs. Hvordan opnår vi 3 tons renvare i alm. Rajgræs. Udlæg, Gødning, vækstregulering, ukrudtsbekæmpelse, vanding mm.

v. Carsten Jørgensen, DSV Hunsballe

Kl. 11.30 Pause

Kl. 11.35 Nye skadegørere i korn. Cikader, fritflue, brakfluer, bygflue, kålflue galmyg, kålmøl mm. Det varmere klima bringer nye skadedyr i vores afgrøder

v. Søren Overgaard Schnipper, BJ-Agro

Kl. 12.05 Frokost

Kl. 13.00 Målrettet regulering. Hvorfor og hvordan. Hvilke muligheder er der og hvad kan du få ud af det?

v. Ole Munk Truelsen, BJ-Agro

Kl. 13.25 Udstyr til flydende gødning. Muligheder for at montere udstyr til flydende gødning på såmaskine, kartoffellægger, sprøjter mm.

v. Finn Søndergaard, Brdr. Toft

Kl. 14.05 Nyt indenfor bekæmpelsesmidler. Triazoler til revurdering, nye svampemidler, biopesticider mm. v. Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro

Kl. 14.30 Kaffe

Kl. 14.50 GPS jordprøver, EM 38 målinger, Jordens humusindhold. Tildeling af Kalk og Kali efter GPS jordprøver. Betydning af jordens humusindhold. Optimering ud fra viden om jordbund. Eks. på prøver fra sandjord. v. Casper Szilas. Gps. Agro

Kl. 15.30 Afslutning

Alle interesserede er velkomne. Medlemmer af BJ-Agro gruppen deltager gratis. Pris for ikke medlemmer 500 kr. + moms.

Tilmelding til kontoret (Charlotte) senest torsdag d. 10. januar på tlf. 24455916 eller e-mail: cpp@bj-agro.dk