Proteingødning til græs skal udbringes nu

PÅ GRUND AF DE HØJE PRISER PÅ SUPPLERINGSPROTEINFODER KAN DER VÆRE MANGE PENGE AT SPARE VED AT HÆVE PROTEININDHOLDET I GRÆS MED BLADGØDNING FLEX FOLIAR N18

Regn efterfulgt af varme har medført, at der nu endelig er kommet gang i græsset. Dermed er det også allerede nu sidste chance for at køre med proteingødning, som skal udbringes 2-3 uger inden første slæt.

Vi anbefaler 50 kg Flex Foliar N18 bladgødning, hvis man ønsker at proteingødske græsset. Fordi vi er så tæt på første slæt, vil fast gødning ikke have nogen gavnlig effekt, da det skal udbringes 3-4 uger før første slæt. Derfor skal der anvendes bladgødning.

Det er en vurderingssag, om man vil proteingødske eller ej, men der kan være store fordele, hvis det lykkedes at hæve proteinindholdet i græsset. På grund af de aktuelle høje priser på rapskager og sojaskrå, vil der være mange penge at spare, hvis en del af det indkøbte suppleringsproteinfoder kan erstattes med en hjemmedyrket proteinkilde.

Præcis hvor meget protein, der kan flyttes, kan ikke siges med sikkerhed. Hos BJ-Agro lavede vi i 2015 forsøg med Flex Foliar N18 til proteingødskning til første slæt sammenlignet med udspredning af N27.  Her fremgik det, at proteinprocenten hæves ved anvendelse af bladgødskning. (Se resultaterne i tabellen til højre).

Ønsker du at vide mere om bladgødskning af græs, så kontakt BJ-Agro Handel på tlf. 75191580.

Figur 1. Proteingødskning i græs. BJ-Agro 2015