Se resultaterne af sortsforsøgene i kartofler 2020

IGEN I 2020 HAR BJ-AGRO UDFØRT ET STORT SORTSFORSØG PÅ AREALERNE VED HOVBORG. NU ER RESULTATERNE KLAR.


I 2020 har vi udført sortsforsøg i bage-, chips-, pulver-, pommesfrites-, stivelse- og spisesorter.

Forsøgene har været delvist støttet af KAF (spisekartoflerne), medens vi selv har finansieret resten.

Årets forsøg er grundgødet med 950 kg/ha NPK 14-3-15/Mg/Cu/B placeret ved lægning, suppleret med 600 kg bredspredt patentkali, dvs. 133 N, 29 P, 293 K og 54 Mg.

Efterfølgende er der medio juni eftergødet i stivelses-og forarbejdningskartoflerne med 150 kg/ha 14-3-15 og bladgødet 3 gange i løbet af august, med i alt 150 kg Flex Foliar N-18/Mg, 30 kg Flex Bladfosfor og 100 kg Flex Bladkali. Dvs. de er i alt gødet med 185 N, 35 P, 325 K og 57 Mg.

Hertil kommer 6 behandlinger undervejs med mikronæringsstoffer. Jordtypen er vandet JB-1 jord uden husdyrgødning. Jordbunds-analyserne viste Rt: 5,9; Pt: 6,4; Kt: 2,3 og Mgt: 3,1. Alle udbytteresultater er med gentagelser og efterfølgende fratrukket 10%, for delvist at modsvare variationer i forhold til en almindelig mark.

Forsøgene er lagt lige op til den 1. maj 2020 og har været holdt fri for ukrudt, svampe og skadedyr gennem sæsonen, med et bredt udsnit af tilgængelige midler. Dvs. bejdset med Maxim, Crop- og Stub-Set, ukrudt bekæmpet med Roundup og Novitron Dam. Skimmel og bladplet beskyttelse med Revus, Ranman Top, Zignal, Vendetta, Revus Top, Propulse og Signum.

Endelig er der bekæmpet skadedyr med Mospilan, Teppiki og Karate. Kartoflerne er vandet med 20-30 mm pr gang efter behov fra midt juni til midt august.

Du kan se resultaterne af forsøgene her.

Forholdene var gode til optagning af sortsforsøgene.