Spildkartofler kan give et falsk sædskifte

NÅR KARTOFLERNE BLIVER TIL UKRUDT, KAN DE VÆRE SVÆRE AT KOMME AF MED. MEN DET ER VIGTIGT, AT SPILDKARTOFLERNE BLIVER BEKÆMPET FOR AT UNDGÅ ØGET SMITTETRYK


Det er nødvendigt at bekæmpe spildkartoflerne for ikke at skabe et falsk sædskifte, som vedligeholder kartoffelrelaterede sygdomme og senere kan give ekstra smittetyk af blandt andet skimmel.

Der er mange aspekter at tage hensyn til i bekæmpelsen, så kontakt din rådgiver, hvis du ønsker hjælp til en effektiv bekæmpelsesstrategi. 

Milde vintre og begrænset mulighed for jordbehandling, enten lovmæssigt eller på grund af fysiske forhold og våde marker, gør, at problemet med spildkartofler i sædskiftet er stadig stigende. Problemet opstår i forbindelse med optagningen. Enten fordi jorden er våd, og der spildes knolde over pigbånd og renseorganer, eller fordi jorden er tør, og der bliver tabt knolde gennem kæder.

Sidste efterår resulterede også i arealer, der aldrig blev taget op, og her er problemet selvfølgelig massivt. Kun i de marker, der har stået dækket af blank vand i længere tid, er knoldene med sikkerhed rådne.

I maj 2020 er der mange spildkartofler fremme på forskellige stadier, og flere kan være på vej fra underjordiske spirer.

Mild vinter har øget problemet

Der skal ikke mere end en enkelt knold til at bryde sædskiftet. Vi har set eksempler på, at enkelte knolde har ligget delvist ovenpå jorden og alligevel har kunnet spire.

Harvning og dermed blotlægning af knolde på jordoverfladen har ikke kunne bekæmpe problemet med spildkartofler optimalt, fordi vi hen over vinteren har haft relativt korte perioder med temperaturer under frysepunktet.

Nogle steder har der snart været mere frost i vårbyggen i april, end der samlet har været gennem hele vinteren. Det har svedet nogle spildkartofler, som var tidlig med fremme, men mange er i stand til forsat at sende nye spirer op.

Flere forsøg til at bekæmpe

Afhængigt af hvilken afgrøde, man har på marken, vil der være flere mulige forsøg til at bekæmpe spildkartofler.

I kornafgrøder er der mulighed for en kombination med ukrudtssprøjtning og senere opfølgning. Sidste chance er nedvisning med glyphosat før høst, men det kræver, at de marker prioriteres til foderanvendelse. Sidstnævnte er dog den behandling, der skader spireevnen af døtre-knolde mest, og dermed reducerer opformeringen. Men i marker med mange og tidlige spildkartofler, vil det være nødvendigt også at hæmme væksten og i bedste fald reducere antallet fra start.

Det er vigtigt at bekæmpe på et tidspunkt, hvor kartoffelplanten kan blive ramt effektivt. I vårbyg eksempelvis inden tæt buskning, og ellers først senere efter endt strækning/før skridning.

Separat kørsel kan komme på tale afhængig af timing og hensyn til stadier, middelvalg og eventuelt blandinger. 

Husk også at tjekke marker for anden eller tredje-generations kartofler. De kan overraske, hvis de ikke er blevet bekæmpet effektivt i foregående afgrøder. Igen; en enkelt knold bliver hurtigt til mange, så alt hvad der kan reducere antal, har betydning, selvom ingen metode må forventes at være 100 procent sikker.