Stort arbejde for adgang til nedvisningsmidler

BJ-AGRO VAR MED, DA DANSKE KARTOFLER OG LANDBRUG & FØDEVARER HOLDT STORMØDE FOR AT SÆTTE FOKUS PÅ DE STORE KONSEKVENSER, DET VIL FÅ, HVIS KARTOFFELBRANCHEN IKKE FÅR ADGANG TIL DE NØDVENDIGE NEDVISNINGSMIDLER MEGET SNART.


Den danske kartoffelbranche er truet af udsigten til at miste nødvendige nedvisningsmidler. Derfor havde brancheorganisationen Danske Kartofler og Landbrug & Fødevarer inviteret til stormøde i Arnborg den 24. juni for at sætte fokus på den højaktuelle problematik. BJ-Agro var selvfølgelig blandt de cirka 250 fremmødte kartoffelfolk for at bakke op.
Hvis ikke der bliver givet dispensation til midlerne meget snart, har den samlede kartoffelsektor udsigt til et økonomisk tab på estimeret 600 millioner kroner. 

Derfor blev der på mødet krævet politisk handling nu, og både Erling Bonnesen (V) og Orla Østerby (C), talte til forsamlingen og lovede, at de ville tage aktion. 
Blandt de øvrige talere var Carl Heiselberg, formand for Danske Kartofler, Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, og Lars Bødker, landskonsulent i kartofler hos Seges. 
I videoen herunder fortæller Lars Bødker om, hvordan der bliver arbejdet hårdt for, at kartoffelbranchen kan få adgang til de nødvendige midler.