Vær opmærksom på øget havrerødsot i vintersæden i år

ER AFGRØDEN HÅRDT RAMT AF HAVRERØDSOT, KAN DET VÆRE NØDVENDIGT AT TAGE EN HURTIG BESLUTNING OM OMSÅNING AF MARKEN

På grund af det milde efterår 2020 er der i år mere havrerødsot i vintersæden end normalt. Samtidig har det kølige forår givet afgrøderne en langsom start, så i mange marker er det først nu, man rigtig kan se tegnene på virusangreb. 

- Som tommelfingerregel er der mindre risiko for havrerødsot, hvis man sår vintersæden sent, men det er ingen garanti. Meget tyder på, at der sent i efteråret har været lunt nok til, at der kom en ekstra bølge af bladlus, som overfører virussen, fortæller Søren Overgaard Schnipper, agronom, BJ-Agro og tilføjer: 

- Der er meget stor geografisk variation i angrebene, nogle steder også inden for et lille geografisk område. Jeg har set landmænd, der har behandlet med insekticid to gange i efteråret, men alligevel ikke har ramt det tidspunkt, der var bladlus, så nu har de havrerødsot. Omvendt er der andre, som kun har behandlet en gang, men lige har ramt på det rigtige tidspunkt, og er gået helt fri. Så behandlingen handler utrolig meget om timing. Og i efteråret 2020 tyder det på, at det har været den sene behandling i oktober der har ramt mest rigtig. For på nogle lokaliteter var der lus primo november.

Hold øje med gule pletter i marken

Hvis først afgrøden er ramt af virussen, kan det ikke kureres, men der er måder at mindske ulykken, hvis angrebet opdages tidligt nok. Derfor anbefaler Søren Overgaard Schnipper, at landmanden holder godt øje med tegn på havrerødsot, som er karakteriseret ved gule/rødlige pletter i marken, hvor afgrøden mistrives, og generel dværgvækst i planterne. Det starter som enkeltplanter og kan være bredt til nogle små ”øer” over dele af eller hele marken.

- Det er ofte sådan, at jo senere vi ser tegnene, jo mere alvorlig er situationen. Nogle gange træder tegnene først frem, når vintersæden for alvor begynder at gro, og det er først nu på grund af det sene forår. Så det er nu, der skal være opmærksomhed på markerne, siger agronomen. 

Læg strategi efter situationen

Hvis afgrøden ikke er så hårdt ramt, er det bedste, man kan gøre at holde marken i god gødningsstand, så den kan nå at kompensere med sideskud på de sunde planter. Dog er det ved at være sidste chance.

 - Havrerødsot rammer jo både rug, vinterbyg og hvede. Rug og vinterbyg er ved at være færdig med sideskud nu, og det varer heller ikke længe med vinterhveden. Under alle omstændigheder vil det være nødvendigt at sætte sine udbytteforventninger ned til den mark, der er ramt.

Tegn på havrerødsot i mark. Foto: Søren Overgaard Schnipper.

 

Hvis virusangrebet er meget slemt, kan det være nødvendigt at tage mere drastiske midler i brug.

- Det er svært at sige, hvor grænsen går for, om det er nok at omlægge strategien, eller marken skal sås om. Jeg har set nogle marker i år, hvor det har været nødvendigt at harve den om og starte forfra. Og er man nødt til at gøre det, er det ved at være på høje tid til at komme i gang, siger Søren Overgaard Schnipper og tilføjer:

- Hvis vejrtendensen ser ud til at fortsætte i næste sæson, vil jeg anbefale at lægge en strategi for bekæmpelse med insekticider i efteråret 2021 med øget fokus på at undgå bladlus i vintersæden. Det er det eneste redskab vi har til at reducere spredningen havrerødsot.