Video: Boost kartoffelplanten med bladfosfor

DER ER MANGE GODE GRUNDE TIL AT TILFØRE BLADFOSFOR I KARTOFFELMARKEN – BLANDT ANDET HVIS MAN GERNE VIL STIMULERE KNOLDSÆTNINGEN. DERFOR ER BLADFOSFOR ET AF DE EMNER, DER BLIVER ARBEJDET MED I BJ-AGROS FORSØGSMARKER I HOVBORG. HØR BENNY JENSEN FORTÆLLE MERE OM FORSØGENE OG RESULTATERNE I VIDEOEN