Efterafgrøder

EFTERAFGRØDER


Forsøgsaktiviteter med efterafgrøder forud for kartofler.

BJ-Agro har de sidste 5-6 år arbejdet målrettet med efterafgrøder forud for kartofler. En af problematikkerne er de fremspiringsproblemer i kartoffelmarkerne, som tidligere blot blev kaldt rodfiltsvamp, men som nu formentlig kan tilskrives fritlevende nematoder i jorden.

 

Rapport efterafgrøder 2012

Rapport efterafgrøder 2011

Rapport efterafgrøder 2010