Tæger / Cikader

SKADEDYR I KARTOFLER


Tæger Lygocoris pabulinus
Midt i maj, ofte inden kartoflerne er fuldt fremspiret, kravler de små tægenymfer ind i marken fra skel og hegn, hvor de har overvintret. Løvhegn og specielt hvidtjørn er tægernes foretrukne overvintringssteder. Da nymferne er ganske små og ikke i stand til at flyve, er det normalt kun de første 10-20 m. ind i marken, tægerne kan findes, og mest på syd- og østsiden af hegnene, hvor der er læ og varme. I alvorlige tilfælde ses dog angreb op til 100 m. ind i marken. I starten er det svært at få øje på de 1-2mm store tæger, men efter kort tid kan man begynde at finde sugning fra de små tæger i form af små gule nister (kloroser) på bladene. Tægerne vil da være at finde på bagsiden af bladet. Ved kraftig indvandring er tægerne istand til at holde små nyfremspirede kartofler helt nede.

Cikader Empoasca spp
Indflyvning af cikader stater som regel lidt senere end indvandring af tæger. Ofte vil der dog planlægges en sprøjtning efter, at ramme dem begge. Den største indflyvning ses fra hegn med gran og rønnetræer. Indflyvningen sker over 2-3 uger, hvorfor tidspunktet for bekæmpelse skal overvejes nøje, for at ramme flest mulig cikader. bekæmpelse af cikaderne kan foretages ved sprøjtning i afgrøden med pyrethroid holdige produkter. I lægge-, mel-, pulver- og chipskartofler bekæmpes cikaderne primært ved at bejdse læggekartoflerne med Prestige FS 370, der trænger med ud i kartoffelplanten og derved bekæmper Cikader, lus, Coloradobiller og tildels tæger og smelderlarver.