Phoma / Fusariumsråd

SYGDOMME I KARTOFLER


Phoma Phoma exigua var. foveata

Phoma er en svampesygdom, der kan give store problemer i lagringsperioden. Typisk ses Phoma som indsunkne pletter på kartoflerne. Til tider kan Phoma-angreb dog tage andre former, som mere eller mindre kan forveksles med Fusarium råd.

Smittespredningen sker stort set kun med knoldspredning, da Phoma svampen kun menes at kunne overleve i jorden i 1 år. Et sundt sædskifte med 3-4 kartoffelfrie år eliminerer således jordsmitten. Sunde knolde kan ved optagning, sortering og lægning af kartoflerne smittes ved berøring med inficerede knolde. I marken dannes der sporer omkring stængelbasis på angrebne planter. Sporerne spredes især under fugtige forhold til jorden, hvor datterknoldene inficeres.

For at undgå Phoma er det vigtigt at anvende læggemateriale der er sundt og fri for Phoma svamp. Som ved flere andre bakterier og svampesygdomme er kartoflen mest modtagelig for angreb efter knoldene er blevet håndteret, hvor det ikke kan undgås at knoldene får mindre beskadigelser. Det er således vigtig med en hurtig tørring af knoldene efter optagning og derefter en sårhelingsperiode på minimum 2 uger ved ca 15 grader celcius. Efter eventuelt sortering af knoldene er det igen vigtigt med en sårhelingsperiode, så knoldene ikke ligger med åbne sår, hvor svampen kan trænge ind.

 

Fusarium Fusarium spp.

Fusarium er en udpræget lagersygdom, der oftest er et problem i den sidste del af lagringsperioden. Fusariumråd kan til tider forveksles med Phoma, men som det ses på billedet danner Fusarium for det meste hvide puder over det angrebne væv, hvilket sjældent ses hos Phoma.

Fusarium er en almindelig svamp i jorden, så smitten kan komme herfra, men alvorlige angreb skyldes oftest udsædsbåren smitte. Svampens sklerotier kan overleve i jorden i 5-6 år, hvorfor et almindeligt kartoffelsædskifte ikke er nok til, at undgå smitte fra tidligere angrebne kartofler.

Hvis angreb af Fusarium i lageret skal undgås, er det de samme forholdsregler som mod Phoma, der skal fokuseres på. Begge svampesygdomme kan endvidere overleve i beskidte kasser, sorteringsanlæg og lignende. Det er derfor vigtigt, at der sker en grundig rengøring af lagringsfaciliteter, sorteringsudstyr og hvad kartoflerne ellers er i berøring med, så der ikke er jordrester i lageret hvori svampen kan overleve og spredes til næste års høst.