Toxinbinder MTB-100/Mycocorb

TOXINBINDER MTB-100/MYCOCORB


Hvorfor skal du anvende MTB-100/Mycocorb?

Svingende kvaliteter af korn og ensilage sætter fokus på problematikken omkring toksiner. Med en vanskelig og våd høst skal man være meget opmærksom på toksiner generelt. Mykotoksiner stammer fra gær og skimmelsvampe som enten vokser på afgrøden i marken eller dannes under lagring.  Mykotoksin forgiftning kan have store omkostninger pga reduceret sundhed og ydelse og bør tages alvorligt. Nedenfor kan du se nogle symptomer som kan være forårsaget af mykotoksiner. Hvis du er i tvivl kan vi være behjælpelige med at udtage prøver og sende dem til analyse for mykotoksiner.   Malkekvæg: - Nedsat mælkeproduktion - Forhøjet celletal - Nedsat reproduktion   Svin: - Nedsat foderoptagelse - Opkast - Nedsat tilvækst - Aborter - Reduceret libido - Uensartet huld - Nedsat immunitet - Pludselige dødsfald - Reduceret foderudnyttelse - Uforklarlig ændring i fertilitet - Færre levendefødte - Ringere malkning - Øget sygdomsfrekvens - Rektal eller vaginal prolaps   MTB-100 er et produkt udviklet fra den inderste del af cellevæggen (glucomannan) fra gærcellen Saccharomyces cerevisiae, ved en process udviklet af Alltech. Fodring med MTB-100 fra Alltech hjælper med at kontrollere mykotoksiner, og reducerer optagelsen af mykotoksiner i dyret, og nedsætter dermed den skadelig effekt som mykotoksiner kan have på sundheden.

Kontakt Knud-Ove Hansen for yderligere information om MTB-100    

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue[T](IPublishedContent content, String alias, Boolean recurse, Boolean withDefaultValue, T defaultValue)
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue[T](IPublishedContent content, String alias)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Indsæt_medarbejder_cshtml.Execute() in c:\www\bj-agro.dk\public_html\Views\MacroPartials\Indsæt medarbejder.cshtml:line 4
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, INode node)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in c:\www\bj-agro.dk\public_html\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 13
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\www\bj-agro.dk\public_html\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 19