Planteanalyser

PLANTEANALYSER


Hvorfor planteanalyser?

Optimal forsyning af alle relevante næringsstoffer er vigtigt for at sikre fuld produktion i en højttydende afgrøde som kartofler. Mangel på en eller flere næringsstoffer kan ofte ikke ses inden det begynder at koste udbytte. Bladanalyser er med til at opdage manglen i tide, så der kan tilføres den eller de næringsstoffer, der mangler, inden det begynder at koste udbytte. 

BJ-Agro vil ud fra efterhånden mange års erfaring med analyser og næringsstoffer, fortolke de enkelte resultater og udsende let forståelige tildelings anbefalinger, i tilfælde af registrerede mangler.

Kontakt Tobias Jensen, tlf. 29634736 eller tj@bj-agro.dk hvis du vil vide mere om planteanalyser eller er interesseret i at komme i gang.

BJ-Agro kan hjælpe dig med at udtage planteanalyserne, eller du kan gøre det selv. Det kan du læse mere om herunder. 

 

Du kan gå til Plantportal ved at klikke her

 

Sådan udtagninger du planteanalyser
Inden analysen udtages, bør markens jordbundsanalyser screenes, specielt fosfor og kali-tal, skal der tages højde for, for at finde et passende sted at udtage analysen.  Der hvor marken har gennemsnittelige jordbundstal og vandingen har været optimal, udtages prøven. Forefindes der et særligt ”problemområde” i marken, holdes dette i en særskilt analyse og navngiv prøverne herefter.

I praksis vil det anbefales at gå 70-100 meter op i et vandingsmaskine spor og sætte den første markeringsstok, derefter går man i en 45graders vinkel ind mod midten af marken, ca. 30-40 rækker skrå over og sætter den 2. markeringsstok.

Imellem de 2 markeringsstokke, udtager man prøven hver 14 dags. 3-4 gange alt afhængig af behov. Man plukker det yngste fuldt udvoksede blad. Det vil i praksis være det første blad fra toppen som har helt udfoldede "indskudte småblade" (de helt små blade imellem de lidt større som udgør kartoffelbladet tilsammen). Til prøven skal hele storbladet bruges (stilk og småblade).

Der skal bruges cirka 25-30 blade til en analyse. 
Afhængig af markens ensartethed kan en prøve dække 5-10 hektar.

Praktisk information

Poserne til analyserne kan rekvireres hos BJ-Agro. Poserne skal udfyldes med navn, sort og marknummer eller registrer prøverne på www.plantportal.dk

I begge tilfælde, kontakt os, så opretter vi dig i programmet "Plantportal" så får du også adgang til grafer over udviklingen i dine analyser. Hvis du ikke registrerer dine analyser i "Plantportal" er det særligt vigtigt at du informerer os om at du indsender prøver, så vi ved at vi skal holde øje med hvornår analysesvarene dukker op. Svarene kan du både se på "Plantportal" og på den mail du har oplyst. 

Det anbefales at udtage prøver søndag/mandag/tirsdag og afsende prøverne med det samme eller selv at indlevere prøver hos Eurofins OK Lab, Ærøvej 1E, 8800 Viborg. Vi besvarer som udgangspunkt analyserne torsdage og fredage, så hvis dine prøver når frem til laboratoriet tirsdag eller onsdag er der gode chancer for at have svar samme uge.

Afsendes prøverne ikke samme dag, anbefales det alt lade poserne ligge åbent og spredt, så planterne kan tørre.

Du kan selv udtage planteanalysen (med vejledning fra BJ-Agro), hvorefter du får resultat og besvarelse fra os.

Desuden tilbyder vi en service ordning, hvor vi tager prøverne på marken, de specifikke prøvesteder udvælges i samarbejde med dig/ejer/driftsleder og derefter hver 14 dag hvor vi udtager, indsender og besvarer analyserne. Dog tages der forbehold for BJ-Agros kapacitet, hvorfor det er først til mølle-princippet.